חשיבות רכישת פוליסת ביטוח דירה ערך הקרקע

 חשיבות רכישת פוליסת ביטוח דירה ערך הקרקע

ביטוח דירה ערך הקרקע מציע כיסוי לדירה ולערך הקרקע שעליה היא בנויה

לאנשים שגרים בבתים פרטיים יש תחום מחיה מוגדר שלא מושפע משכנים, בתנאי שהם אינם גרים בבתים פרטיים צמודים. מבחינת ביטוח, זה אומר שפוליסת ביטוח הבית לא תושפע מגורמים חיצוניים.

אבל אנשים שגרים בבניינים משותפים חשופים למקרים קיצוניים שעלולים להשפיע על כל הבניין, כמו למשל הרס של כל הבניין כתוצאה מדליפת בלון גז שמובילה לפיצוץ. מקרים קיצוניים אלו עלולים להוביל לנזקים חמורים שכרוכים בבניה מחודשת של הבניין.

אבל מה קורה במקרים בהם לא כל הדירות בבניין מכוסות בפוליסת ביטוח דירה?

במקרה זה יתכן שהדיירים שאין להם את הביטוח, יצטרכו לשלם את עלויות שיקום המבנה או הבנייה מחדש, מכיסם. הדיירים שרכשו ביטוח דירה ערך הקרקע זכאים לפיצויים מחברת הביטוח בגין המבנה שנהרס או נזקים שנגרמו לתכולת דירתם, בהתאם לתנאי פוליסת ביטוח מבנה ותכולה, אבל הם לא יהיו זכאים לפיצויים בגין ערך הקרקע של הדירה, שאינו מכוסה במסגרת ביטוח דירה סטנדרטי.

כלומר, אם אין אפשרות לבנות מחדש את הבניין, היות ולא כל הדיירים יכולים לשאת בנטל הכלכלי, הדיירים שיש להם את הביטוח, לא יוכלו לבנות את ביתם מחדש. משמעות הדבר היא שעם כספי הפיצויים שהתקבלו מחברת הביטוח, המבוטחים ייאלצו לרכוש מקום מגורים חלופי, בהנחה שהכספים יספיקו לרכישה.

מה שאומר שבמצב של אסון שפוגע בכל הבניין, מתרחש מצב לפיו לא כל הדיירים מכוסים במסגרת ביטוח מבנה משותף, או שאין להם יכולת כלכלית לשאת בהוצאות שיקום הבית שניזוק.

מתחילים להבין למה חשוב לרכוש ביטוח דירה ערך הקרקע?

במקרים שבהם לחלק מהדיירים בבניין יש פתרונות כלכליים במסגרת ביטוח מתאים לאסונות, אבל אין להם אפשרות לשקם את הבניין היות והם תלויים ביכולות הכלכליות לשיקום הבניין מצד כל הדיירים, חשוב לרכוש, מראש ובזמן, כמובן, ביטוח דירה ערך הקרקע.

ביטוח זה מציע כיסוי לדירה ולערך הקרקע שעליה היא בנויה, והמבוטחים שיש להם את הפוליסה המתאימה, יכולים לרכוש מקום מגורים חלופי במקום אחר, באמצעות קבלת הפיצויים של ערך דירתם.

חברת הביטוח נושאת בעלויות הדירה במצב שנוצר, והלקוח אינו תלוי בדיירים האחרים שאינם מבוטחים.

מה מקבלים עם ביטוח דירה ערך הקרקע?

ביטוח דירה ערך הקרקע מונע מצבים בהם דיירים אינם יכולים לשקם את ביתם שנהרס או לרכוש דירה חלופית. הביטוח מפצה את המבוטחים על השווי היחסי של הקרקע שעליה בנויה דירתם, והכיסוי במסגרת הפוליסה מכסה את ההפרש אשר מתקבל לאחר ההפחתה של סכום ביטוח מבנה הדירה משווי השוק שלה.

לתמחור עלות ביטוח מבנה והערכת שווי השוק של הדירה נכנס גם רכיב החלק היחסי של הקרקע שעליה נבנה הבניין, שאינו כלול בביטוח דירה רגיל.

במילים אחרות, ביטוח דירה ערך הקרקע מבטיח למבוטחים שהפיצויים שיקבלו יהיו בשיעור של שווי שוק זהה לזה של הדירה שנהרסה, כך שהם יכולים לרכוש מקום מגורים חלופי, כשאין אפשרות לבנות מחדש את הבניין בשל חוסר יכולת כלכלית או היעדר פוליסת ביטוח מתאימה של כל הדיירים בבניין, לבנייה מחודשת.

במקרים אלו, כשמבוטחים צריכים לרכוש מקום מגורים חלופי, הם מעבירים לחברת הביטוח את זכויותיהם על הקרקע, בתנאי שהרקע נקייה מחובות, משכנתא, עיקולים, או חיובים אחרים.

מה כולל ביטוח מבנה?

כדי להבין מה כולל ביטוח מבנה, ולקבוע מראש את העלות של ביטוח המבנה, חברת ביטוח משקללת לחישוב היבטים כגון:

  • שטח הדירה.
  • סוג הנכס, אם הוא בית פרטי או דירה בבניין משותף.
  • הקומה בבניין שבו הדירה ממוקמת.
  • אמצעי בטיחות ומיגון שמותקנים בדירה.

כמו עם ביטוחים אחרים, גם בביטוח מבנה קיים סעיף של השתתפות עצמית וסכום הביטוח יכול להשתנות בהתאם לשיעור הפרמיה, בהתאם להעדפות ולצרכי המבוטחים. חשוב להבין שבמקרה שבו מבוטחים נקלעים למצבים שבהם נגרם נזק למבנה שלהם, והם נדרשים לערב את חברת הביטוח, יתכן שהם יגלו שהפיצוי יכול להגיע באחד מ-3 אופנים:

  • תיקון הנזקים.
  • החלפת החלקים בדירה שניזוקו.
  • פיצוי כספי לכיסוי עלויות התיקונים או ההחלפה.

חשוב שיהיה גם ביטוח תכולה לדירה

ביטוח תכולה לדירה מגן על ערך המבנה של הבית, על ערך החפצים, או על שניהם, במקרה של גניבה, אסון טבע או הרס לדירה. עם ביטוח דירה נכון או ביטוח תכולה לדירה מתאים, תוכלו להגיש תביעה לחברת הביטוח בה אתם מבוטחים, להשבת עלויות התיקון או החלפת דירתכם, או כל פריט שנפגע בתוכה.

הסכום שתשלמו לביטוח ישתנה, מכיוון שיש כמה גורמים שיכולים להשפיע על פרמיית הבית והתכולה שלכם, ולכן חשוב לוודא שיש לכם פוליסת ביטוח תכולה לדירה שמגנה עליכם מפני כל תרחיש אפשרי.

בתוך כמה זמן אפשר להפעיל פוליסת ביטוח דירה ערך הקרקע?

חברת הביטוח קובעת את פרק הזמן להפעלת ביטוח דירה ערך הקרקע, שברוב המקרים הוא לפחות שישה חודשים, לפני תשלום הפיצויים לערך הקרקע היחסי בבניין דירות. פרק זמן זה נקבע כדי שחברת הביטוח תוכל לוודא באופן מוחלט וסופי שהבניין אינו נבנה מחדש.

מסיבה זו, מומלץ לרכוש פוליסת ביטוח דירה ערך הקרקע שכוללת גם רכיב נפרד לכיסוי של אובדן שכר דירה, על מנת לממן את העלויות של הדיור החלופי הזמני שהמבוטח עלול לשאת בהן.

המפקח על הביטוח מחייב היום את חברות הביטוח לתנאי מינימום בפוליסת ביטוח דירה, וכל חברות הביטוח מחויבות לתנאי נוסח אלה, אבל יש להן הרשאות לשנות את התנאים רק אם הנוסח מציע תנאים יותר טובים למבוטחים. התנאים משתנים בין חברות הביטוח, כך שכדאי לבצע השוואת מחירים מקיפה טרם רכישת פוליסה מתאימה של ביטוח דירה ערך הקרקע.

מאמרים דומים