ביטוח ימי: המדריך השלם

 ביטוח ימי: המדריך השלם

ביטוח ימי כולל גם ביטוח אווירי ומתאים להעברת סחורות ומטענים דרך הים, היבשה והאוויר

לאנשים שעוסקים בייצוא וייבוא של סחורות ומוצרים לחו"ל, או לאנשים שמבקשים להעביר סחורות או מוצרים מחו"ל לארץ, ביטוח ימי מציע הגנה על התכולה שנכנסת או יוצאת מהארץ דרך הים.

שפע פוליסות ביטוח זמינות מבטחות מטענים ומציעות הגנות מפני מפגעים זדוניים, אסונות טבע וכוח עליון, או פגיעה במטען עוד לפני שהוא הועבר. המדריך השלם לרכישת ביטוח ימי עושה סדר ומגיש את הכלים למציאת הפוליסה הטובה ביותר.

מה זה ביטוח ימי?

ביטוח ימי הוא מוצר שמשווק על ידי חברות ביטוח במטרה לבטח את הסחורות או המטענים שנשלחים, בדרך הים או היבשה; כמו גם לבטח את כלי הרכב שמעביר את המטען, בכלי שיט דרך הים, או בטיסה דרך האוויר.

כלומר, ביטוח ימי כולל גם ביטוח אווירי ומתאים להעברת סחורות ומטענים דרך הים, היבשה והאוויר. ביטוח ימי ואווירי מציע פתרונות לדאגות הסוחרים על פגיעה במטענים שהם מעבירים, והגנה על כל תרחיש של אובדן או נזק שיפחיתו בערך הנכסים המשונעים. בדומה לפוליסות ביטוח רכב, במהלך השיפוי, בפוליסת ביטוח ימי סעיף השתתפות עצמית של המבוטח.

מהם הכיסויים העיקריים בביטוח ימי?

ביטוח ימי זמין עם 3 סוגי כיסויים עיקריים שכוללים:

ביטוח כללי, סעיף A

זהו הכיסוי הכי מקיף בפוליסה, ומטרתו היא ביטוח מטענים, כלומר אפשרות לקבל במקרים שבהם נגרם נזק למטענים המועברים, למעט תרחישים שמוגדרים כהחרגות בסעיף זה, כמו למשל נזקי בלאי, נזקים שנגרמו בזדון על ידי המבוטחים או אנשים מטעמם, ותרחישים אחרים.

ביטוח חלקי, סעיף B

בניגוד לסעיף A בפוליסת ביטוח ימי, הסעיף החלקי הוא ביטוח כלי שיט ומיועד לביטוח תרחישים שנקובים בסעיף זה בלבד. למשל:

 • טביעת האונייה;
 • דליקה;
 • נזקי טבע וכוח עליון;
 • התנגשות עם כלי תעבורה  אחרים;
 • חדירת מים לשטח האחסון בכלי התעבורה, וגרימת נזק למטען;
 • אובדן המטען.

ביטוח מינימלי בלבד, סעיף C

סעיף זה כולל את הכיסויים הנמוכים ביותר, והתרחישים שמקבלים כיסוי במסגרת פוליסת ביטוח ימי הם תרחישים מצומצמים ביותר ואינם כוללים את היסחפות המטענים המועברים; רעידת אדמה או חדירת מים לשטח האחסון.

מהם הסעיפים המקובלים בפוליסות ביטוח ימי?

פוליסות ביטוח ימי כוללות כמה סעיפים נפוצים:

סעיף קרקעית

סעיף זה מציע ביטוח ימי ואווירי למטענים, ונחשב לחלק העיקרי במרבית פוליסות ביטוח ימי ופועל כמו 'גג' לסכום שחברת הביטוח תשלם למקרה של נזקים למטענים בכלי התחבורה. אפשר לשנות סעיף זה ולהגדיר אותו כסעיף של "ערך מקסימלי למשלוח", כלומר, לשנות את האופן של הבחינה לתקרת הסעיף ולהגדיר את סעיף ה'גג' למשלוח יחיד ולא לכלי תחבורה יחיד.

שינוי זה משמעותי למקרים שבהם המבוטח מבקש להעביר כמה משלוחים בכלי תעבורה אחד, בסכום ביטוח שחורג מהערך הנקוב בסעיף הקרקעית.

סעיף הסיווג

כמו בכל פוליסת ביטוח אחרת, גם פוליסת ביטוח ימי כוללת כמה תנאים שנוגעים לכלי התחבורה שמעביר את המטענים, על מנת להגדיר אותו ככלי תחבורה הולם מבחינת ביטוח.

אם כלי התחבורה אינו תואם את התנאים המקסימים בפוליסה, המבוטח יתבקש לשלם תוספת מחיר.

סעיף האתר

הסעיף זה קובע את תוקף הפוליסה לביטוח של מטענים שאינם מצויים במשלו, כמו למשל מטענים מאוחסנים, והוא פועל כמו סעיף קרקעית נוסף. ה

סעיף מיועד לביטוח הסחורות שעדיין לא הועמסו על כלי התעבורה, ובכל תרחיש של נזק שייגרם להן, כמו למשל שריפה או שיטפון בשטח האחסון, המבוטח יהיה מוגן במסגרת הפוליסה.

סעיף הביטול

בסעיף זה, זכויות הצדדים בפוליסת ביטוח ימי מעוגנות ומאפשרות את ביטול ההסכם בכפוף לתרחישים מסוימים. כך למשל, חברת הביטוח רשאית לבטל את ההסכם במצב של מלחמה, בהודעה של שבוע מראש.

וזה לא הכול. גם המבוטחים יכולים לבטל את ההסכם אם הם מודעים לסערות במסלול השייט שבו המטען שלהם אמור לעבור, באמצעות הודעה של חודש מראש. הזכויות האלו תקפות רק למטענים שהמשלוח שלהם עדיין לא התחיל.

מהם המקרים החריגים בפוליסות ביטוח ימי?

חשוב להבין שהחריגים שנקובים בפוליסות ביטוח ימי בהתאם לסעיף A, מתאימים גם לכיסויים מסוג B ו-C.

בין החריגים הכלליים דוגמת עיכוב בהעברת המטען; העברת המטען עם כלי רכב שאינו מתאים לתעבורה ימית; או בעיות כלכליות אשר מוטלות על המטענים, כמו למשל עיקולים, קיים גם חריג נוסף שתקף לכיסויים המוצעים רק בסעיפים B ו-C.

החריג בסעיף A כולל חריג של כיסוי על נזקים שנגרמו למטען בזדון על ידי המבוטח, ושני הסעיפים האחרים קובעים שהנזק שנגרם למטען לא יקבל את הגנת חברת הביטוח אם הוא נגרם באופן זדוני על ידי כל אדם אחר.

מהם הסוגים השונים של פוליסות ביטוח ימי?

הפוליסות הנפוצות של ביטוח ימי כוללות:

פוליסת ביטוח פתוחה

זוהי פוליסת ביטוח שנפוצה בקרב יצואנים ויבואנים, והמטרה היא להציע כיסוי מקיף לכל המטענים שמיובאים או מיוצאים על ידי המבוטח.

היתרון בביטוח מסוג זה הוא כיסוי למבוטח גם אם הוא הצהיר על פרטים שגויים שנוגעים למשלוח, כמו למשל ערך המטען המועבר או המסלול, או פרטים אחרים; או אם הוא שכח לעדכן פרטי משלוחים, כל עוד מקרים אלו התרחשו בתום לב.

אבל חשוב להבין שלצד הגמישות המוצעת בפוליסה זו, חברת הביטוח דורשת מהמבוטחים לעדכן את כל המשלוחים שנשלחים, שכלולים במסגרת הפוליסה, ובכל מקרה של מחדל לעדכן את חברת הביטוח באופן שלם, הפוליסה תבוטל.

פוליסת מסע

זוהי פוליסת ביטוח ימי חד פעמית שמתאימה לסוחרים שאינם עוסקים באופן קבוע בפעילויות ייצוא וייבוא. המטרה היא להציע כיסוי יחיד למשלוחים, עם פירוט שלם שנוגע למשלוח המועבר; ובעיקר ציון ערך הסחורה; מסלול השייט; שמות הצדדים בעסקה או כל פרט אחר. הפוליסה תקפה עד להעברת המטען ליעדו.

ביטוח לאופנועי ים

כיסוי של ביטוח לאופנועי ים כולל את הנזקים שנגרמים לאופנוע הים, שעשויים להתרחש כתוצאה מתרחישים כגון:

 • שריפה;
 • סכנות אופייניות לשייט, כמו תרחישים בלתי צפויים;
 • הצפה;
 • טביעה.

ביטוח מקיף לאופנועי ים מורחב באופן אוטומטי ותקף גם לנזקים שנגרמים למטענים במהלך תעבורה יבשתית.

מה התוקף של ביטוח ימי?

תוקף ביטוח ימי יכול להסתיים באופן טבעי בתרחישים הבאים:

 • כשהמבוטח החליט לאחסן את המטען לאחר תחילת ההעברה במקום אחר;
 • כשהסחורות הועברו בשלמותן לאתר האחסון המיועד;
 • כשמתוך חודשיים המטענים עדיין לא הועברו ליעד הסופי ועדיין מצויים באתר אחסון זמני, בשל עיכוב שלא היה בשליטת המבוטח.

מאמרים דומים