תנו למומחים שלנו לדאוג לכם, צרו עמנו קשר לייעוץ חינם!

050-1234567

מחפשים מידע נוסף לגבי ביטוח מסויים? צרו עמנו קשר לייעוץ חינם

  ביטוח ערך קרקע: לפני שתקנו פוליסה, כדאי שתבינו טוב מה היא מכסה

  ביטוח ערך קרקע נחוץ למקרים בהם הדירה נפגעה באופן משמעותי עד שהיא מוגדרת כמבנה שאינו ראוי למגורי

  רכישת דירה היא החלטה כלכלית משמעותית בחיי אנשים רבים, מכיוון שהיא כרוכה בהוצאת סכומי כסף גבוהים, נטילת הלוואות או משכנתאות. רוב בעלי הבתים מבקשים להגן על ערך הדירה שלהם לטווח הארוך ורוצים לחיות בביתם ברגיעה בידיעה שיהיה להם מקור מימון למקרה של נזקים אפשריים. אחת השיטות להשיג הגנה זו היא רכישת ביטוח ערך קרקע.

  למקרה של הרס הבניין, בעקבות פיצוץ, שריפה, התנגשות כלי טיס או רעידת אדמה, ביטוח ערך קרקע מאפשר לדיירים לבנות מחדש את המבנה, מה שלא אפשרי במקרה בו לדיירים יש רק ביטוח מבנה, ואין להם אפשרות לרכוש דירה חלופית במקום הדירה שנהרסה.

  עם אילו תנאים מגיעה פוליסת ביטוח ערך קרקע?

  תנאי פוליסת ביטוח ערך קרקע משתנים בין חברות הביטוח, אבל ברוב המקרים הכיסוי כולל את סכום ההפרש המתקבל, מהפחתת סכום הביטוח למבנה מערך השוק של הדירה, כולל מרכיב הקרקע.

  הנזק שמזכה את המבוטח בקבלת סכום הביטוח, בהתאם לתנאי הפוליסה, יכול לכלול כיסוי לנזק ישיר שנגרם למבנה בשיעור של 75% לפחות מסכום הביטוח למבנה, בהתאם לקביעת מהנדס אזרחי רישוי. הכיסוי מאפשר למבוטחים לקבל את סכום הביטוח לאחר חצי שנה מהתרחשות הנזק, בהתאם לתנאים המפורטים בפוליסה, שכוללים:

  ההתחייבויות שלכם מול חברת הביטוח

  המבוטחים העבירו לחברת הביטוח את זכויותיהם המלאות על מבנה הדירה, עם  קבלת התשלום, כולל החלק שלהם בקרקע עליה הדירה הוקמה, ואין להם:

  • חובות כלשהם
  • משכונים שונים
  • הלוואת משכנתא
  • רישום עיקול
  • או כל זכות שהיא שמגיעה לצד ג'.

  ההתחייבות של חברת הביטוח כוללת את תשלום מס הרכישה למקרה שהוא יחול על העברת הזכויות בדירה, בקיזוז כל מס, תשלום או היטל שחלים על הדיירים מתוקף החוק.

  לא יתקבל תשלום מחברת הביטוח במקרה בו הסיבה לאי שיקום המבנה נובעת ממצב בו לפני התרחשות הפגיעה, הוצא צו הריסה למבנה שבו הדירה ממוקמת, או כשהמבוטחים אינם בעלי הדירה. אחריות חברת הביטוח מוגבלת לסכום הנקוב בפוליסה ובהתאם לתנאיה.

  ידעתם שגם לחברת הביטוח יש חלק בערך הקרקע?

  אז כן. וכדי לא להיות מופתעים, כדאי לוודא שבניסוח הפוליסה יש סעיף שנוגע להגבלת זכות חברת הביטוח לחלק היחסי שלה בערך הקרקע, אם הביטוח אינו מציין ערך מלא.

  חשוב לא פחות להבין את התנאים לגבי שיקום המבנה

  לא יתקבל תשלום מחברת הביטוח גם במקרה ששיקום המבנה לא התחיל בתוך חצי שנה מהתרחשות הנזקים, כתוצאה מנסיבות שאינן תלויות במבוטחים, ושהובילו למצב בו אין להם אפשרות לקבל אישור שדרוש מתוקף החוק לביצוע השיפוץ או פעולות השיקום, או שאין להם היתר בניה.

  הפיצוי לא יתקבל מחברת הביטוח גם אם השיקום התחיל בתוך חצי שנה ממועד הנזקים, אבל עבודות השיפוץ והשיקום הופסקו לאחר מניעה בהתאם לחוק, שאינה תלויה במבוטחים, ונמשכה לפחות חצי שנה ברציפות, בעקבות קביעה של מהנדס רישוי אזרחי אשר קבע שאפשר לבנות את הדירה מחדש על אותו מיקום.

  פוליסת ביטוח מבנה שכוללת ביטוח ערך שווי הקרקע

  ביטוח ערך קרקע נחוץ למקרים בהם הדירה נפגעה באופן משמעותי עד שהיא מוגדרת כמבנה שאינו ראוי למגורים. ללא ביטוח מתאים, יתכן שלא ניתן יהיה לכסות את הוצאות השיפוץ או הבנייה מחדש.

  ביטוח מבנה כולל ערך קרקע מציע למבוטחים פיצויים גם בגין ערך הקרקע שלהם, ופוליסה זו נחוצה בעיקר במקרה של מגורים בבית משותף, כשהדיירים האחרים אינם מעוניינים לשאת בהוצאות התיקון או השיפוץ.

  ברוב המקרים, ביטוח ערך שווי הקרקע ניתן בהתאם לתנאים מיוחדים שנקובים בפוליסה, בכפוף לנסיבות ולנזקים שאינם מבוטחים כפי שמפורט ברשימת החריגים או הסייגים לביטוח הזה, ובכפוף לתנאים החלים על ביטוח דירה שכורה.

  עד כמה חשוב לכם לא להיות תלויים בשכנים?

  כי כשיש לכם רק ביטוח מבנה, הכיסוי המוצע לכם כולל את עלויות הקמת הדירה בלבד, מבלי להתחשב בערך הקרקע, מה שמציב את המבוטח בפניה בעיה, כשהקרקע נותרת ברשותו ואין לו אפשרות לקבל פיצוי עליה, כי סכום פוליסת ביטוח בנה שיש ברשותו אינו מספיק לכיסוי עלות רכישת דירה חדשה.

  ביטוח דירה שכולל ערך קרקע מציע למועמדים לביטוח אפשרות לקבל פיצויים גם על ערך הקרקע שבבעלותם, כשהם מתגוררים בבניין משותף, כך שאינם צריכים להיות תלויים בדיירים אחרים. פוליסה משולבת של ביטוח מבנה וקרקע מאפשרת לדיירים בדירה שנהרסה לקבל מחברת הביטוח הבטחה לדירה חלופית במקום הנכס ההרוס, כשהקרקע עוברת לבעלות של חברת הביטוח.

  מתי צריך לרכוש ביטוח ערך קרקע?

  אנשים מתחילים לחפש הגנה כלכלית מפני נזקים שמתרחשים במבנה בו הם גרים, כשכל מיני תרחישים בלתי צפויים מתרחשים דווקא כשאין איך לממן אותם. ואתם יודעים מה? גם אם יש לכם איך לממן את הנזקים, למה שתממנו תיקוני אסונות כמו:

  • פגעי טבע
  • רעידות אדמה
  • שריפות ושיטפונות
  • פגיעות כתוצאה מפעולות מלחמה או טרור
  • פיצוץ בלוני גז
  • ותרחישים רבים אחרים שהופכים את הדירה לבלתי ראויה למגורים.

  נכון שאלו אינם תרחישים נפוצים, אבל חשוב שתהיה לכם הגנה פני מצבים בהם הבית ייהרס ויהיה צורך לבנות אותו מחדש.

  ביטוח ערך קרקע: שאלות ותשובות

  מה זה ביטוח ערך קרקע?

  עם ביטוח ערך קרקע, אתם קונים מחברת הביטוח את האפשרות למימון, ויש לכם הגנה במיוחד אם אתם גרים בבניין משותף, כשרק חלק מהדירות מבוטחות.
  במקרה בו מתרחש הרס משמעותי בבניין, הדיירים לא יוכלו לבנות מחדש את המבנה, כי התשלום אשר מתקבל מחברת הביטוח שאינו כולל את ערך הקרקע, לא יספיק לרכישת דירה חלופית, ולא ניתן יהיה לבנות מחדש את הבניין שנהרס, ללא מקור מימון שנובע העדר כיסוי ביטוח הולם לכל הדיירים.

  אפשרות המימון פירושה העברת הזכויות של המבוטחים על הקרקע לחברת הביטוח, לאחר קבלת התשלום. התנהלות זו מבטיחה שחברת הביטוח תקים מחדש את המבנה בהתאם לנסיבות שמפורטות בתנאי הפוליסה.

  מה הבנתם על מגבלות פוליסת ביטוח ערך קרקע?

  כי במקרה בו מבוטים רוצים לממש את הכיסוי שהם משלמים עליו, אבל אינם מודעים למגבלות סכום הביטוח בנוגע לכיסויים נוספים, או שאינם בקיאים היטב בתנאי הפוליסה שאותה רכשו, כפי שקורה לעתים יותר קרובות מכפי שאפשר להאמין, הם עשויים לגבלות שתנאי אחד למימוש הכיסוי, הוא העברת מלוא הזכויות בנכס המבוטח, לחברת הביטוח, כולל הזכויות על החלק של המבוטחים בקרקע שעליה הדירה הוקמה.

  כדי להעביר לחברת הביטוח את הזכויות המלאות, המבוטחים יתבקשו למסור לחברה אישורים שמעידים שהדירה נקייה מכל עיכול, משכון, משכנתא, זכות של צד ג' , היטלים שונים, כולל מס שבח מקרקעין, מיסים שונים, או דמי הסכמה אם הם חלים על העברת הזכויות בנכס, ולמסור לחברת הביטוח מסמך שמייפה את כוחה באופן בלתי חוזר, או לחתום על כל מסמך שחברת הביטוח סבורה שיש לחתום עליו על מנת להבטיח את העברת הזכויות בנכס לטובתה.

  איך אפשר להגביל את זכויות חברת הביטוח על ערך הקרקע?

  נכון שחברת הביטוח תשלם את סכום מס הרכישה אם הוא חל על העברת הזכויות בנכס, אבל היא יכולה לקזז מתגמולי הביטוח שישולמו למבוטחים את כל המיסים, התשלומים או ההיטלים שחלים על המבוטחים מתוקף החוק ובהתאם לתנאי הפוליסה.

  לכן מומלץ למבוטחים שגרים בבניינים משותפים שנבנו על קרקע יקרה, להבין היטב את תנאי פוליסת ערך קרקע שהם חותמים עליה, ולהשיג אישור בכתב שהכיסוי הובהר להם והובן על ידם, ובמקביל להתנהל מול חברת הביטוח להגבלת העברת הזכויות על הנכס, כך שהחברה לא תקבל נכסים בשיעור שעולה על גובה השיפוי ששילמה.

  האם נדרשת בדיקת בית וקרקע לפני שמקבלים אישור לרכישת ביטוח ערך קרקע?

  לפני רכישת ביטוח ערך קרקע, חלק מחברות הביטוח שולחות נציג מטעמן לבדוק את מצב הבית והקרקע שעליו הוא בנוי. מטרת הבדיקה היא לקבוע את הסיכונים של הבית שלכם, על מנת שניתן יהיה לקבוע נכון את התעריפים בפוליסה.

  לפני שתתבצע הבדיקה, מומלץ לוודא שהבית והקרקע במצב טוב, לפנות את כל הפסולת שעלולה להפריע לבדיקה יסודית, ולוודא שאין פגיעות חמורות שעלולות לעכב את אישור חברת הביטוח לפוליסה. כדאי, למשל, לנקות את המרזבים ולוודא שהצנרת שלמה ותקינה.

   

  בשורה התחתונה, לא בוחרים פוליסת ביטוח ערך קרקע לפני שמבינים היטב את כל התנאים

  אם אתם מחפשים אפשרויות משתלמות של פוליסת ביטוח קרקע, באתר זה תוכלו למצוא יועצי ומומחי ביטוח שיסייעו לכם להבין היטב את תנאי הפוליסה שאתם חותמים עליה, את ההשלכות העתידיות על בעלותכם על הקרקע שעליה בנויה הדירה שאותה אתם מבקשים לשקם, ובעיקר להשוות בין האפשרויות ההולמות והמשתלמות ביותר מבחינתכם.

  צרו עמנו קשר לקבלת ייעוץ חינם!