תנו למומחים שלנו לדאוג לכם, צרו עמנו קשר לייעוץ חינם!

050-1234567

תנאי שימוש 

הגעתם לאתר AnyBit, שנמצא בבעלות, ניהול, תפעול ותחזוקה של חברת 'פרסונאס מדיה', ח.פ. 515887818 או על ידי נציגים מטעמה. האתר מכיל את המידע המקיף והשלם על כל סוגי הביטוחים בארץ ובחו"ל כולל השוואות ביטוחים למציאת מחירי פוליסות שמתאימים לכם, ותשובות לכל שאלותיכם.

חשוב להקפיד לקרוא היטב את תנאי השימוש לפני הגלישה באתר, היות וכל שימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות, תנאי השימוש כפי שיפורטו בהמשך והוראות הדין הרלוונטי. הגלישה והשימוש באתר פירושם הסכמתכם לאמור בתנאי השימוש ובמסמך מדיניות הפרטיות, ואם קיים תנאי כלשהו במסמכים אלו שנוגדים את הסכמתכם, אתם מתבקשים להימנע מגלישה ושימוש באתר.

ההקדמה לתנאי השימוש היא חלק בלתי נפרד מהמסמך, ותנאי השימוש הם בבחינת הסכם משפטי מחייב בין כל גולש שמשתמש באתר לבין בעלי האתר, כלומר, הוא אינו מהווה הסכם שפועל לטובת צד ג' כלשהו.

לשון רבים ויחיד. בכל מקום שבו תנאי השימוש נכתבים בלשון רבים, הוראות התנאים חלות גם על יחידים, ולהיפך.

לשון זכר ונקבה. בכל מקום בתנאי השימוש, בו הנוסח נכתב בלשון זכר, התנאים חלים גם על נשים, והניסוח מופיע בלשון זכר רק מטעמי נוחות.

הכותרות הראשיות והמשניות של תנאי השימוש. מופיעות לשם ניווט קל בתנאי השימוש, ואינם מהווים פרשנויות.

מונחים נפוצים בתנאי השימוש

"מערכות"

כל המערכות שמופיעות כרגע באתר או שיופיעו בו בעתיד, והמתופעלות על ידי בעלי האתר, כמו למשל:

 • 'מערכת ביטוח דירה';
 • 'מערכת ביטוח בריאות';
 • 'מערכת ביטוח נסיעות לחו"ל';
 • 'מערכת ביטוח רכב';
 • מערכת ביטוח משכנתא, דירה, תכולה או מבנה';
 • וכל מערכת אחרת שתופיע באתר ותתופעל על ידי בעלי האתר.

"כוח עליון"

כל גורם שאינו נמצא בשליטה הישירה של בעלי האתר, ושאין לחברה או שלא אמורה להיות לה אפשרות או יכולת סבירה להשפיע על גורם זה. בתנאי השימוש, כוח עליון יכול לכלול, אבל לא להיות מוגבל לתרחישים הבאים:

 • פגיעה ברשת החשמל;
 • אסונות טבע;
 • תקלה אצל חברת פרסונאס מדיה;
 • תקלה אצל ספק האינטרנט של המשתמשים;
 • תקלה אצל ספק האינטרנט של בעלי האתר;
 • או פגיעה ברשתות התקשורת.

"ספק"

כל גורם שמספק מידע או מוצר כלשהם הנוגעים לשימוש הגולשים באתר, כולל, אבל לא רק: סוכנויות ביטוח; חברות ביטוח; ספקי וחברות אשראי; ובנקים.

"מוצר"

כל שירות שמוצע באתר, כולל, אבל לא רק: השוואת מחירי פוליסות ביטוח; סוגים שונים של פוליסות ביטוח; או הסברים על עלויות, הצעות מחיר ושיטות תמחור.

"שימוש באתר"

צפייה באתר, גלישה בתכנים, או בעמודי האתר שכלולים ומקושרים בעקיפין או באופן ישיר; רכישת או הזמנת מוצרים; שימוש במערכות האתר; או כל התנהלות אחרת שמתבצעת באתר או בהקשר לאתר, בכל ומכל אמצעי תקשורת שהוא.

תנאי שימוש כלליים

שימוש באתר ותנאי המדיניות

בשילוב עם מדיניות הפרטיות של האתר, תנאי השימוש מהווים את הבסיס לגלישה ושימוש באתר. כל שימוש באתר באופן שאינו מצוין במפורש בתנאי שימוש אלה ומופיע בהם, מותנה וכפוף אף להסכמת הגולשים והמשתמשים למדיניות הפרטיות של האתר, בנוסח המלא שלה, כפי שהוא מופיע במדיניות פרטיות של האתר.

מסירת מידע ופרטים אישיים

יתכן שהשימוש באתר או בחלקים ממנו יהיה כרוך במסירת פרטים אישיים או ברישום. חשוב להבין שהחוק אינו מחייב את המשתמשים באתר למסור את המידע האישי שלהם או את פרטיהם, ומסירת כל מידע אישי מתבצעת רק בהתאם לרצון חופשי והסכמה אישית.

מסירת פרטים חלקיים או שאינם נכונים היא התנהלות שעלולה למנוע את האפשרות להשתמש בחלק משירותי האתר או להשלים את תהלי הרישום ובכך לפגוע באפשרות לקבל את השירות המוצע על ידי האתר או לפגוע באיכות השירות הניתן, כמו גם פגיעה באפשרות ליצור קשר עם המשתמשים בהתאם לצורך.

גביית תשלומים

לבעלי האתר תהיה זכות לגבות תשלומים עבור שימוש באתר, בתנאי שגביית התשלומים תאושר מראש על ידי המשתמשים ותלווה בהודעה מוקדמת מראש.

שינויים, תוספות ועדכונים לתנאי השימוש

חברת פרסונאס מדיה רשאית לשנות, להסיר, למחוק, להוריד, לעדכן או להוסיף תנאי שימוש למסמך זה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בזמנים שונים ובכפוף להוראות הדין.

השימוש באתר או במערכות המופיעות בו יהיה כפוף לתנאים החדרים לאחר העדכונים, השינויים והתוספות, ולכן על המשתמשים והגולשים לקרוא היטב את תנאי השימוש לפני השימוש באתר.

ביטול סעיפים בתנאי השימוש

ביטול, העדר תוקף או ביטול של הוראה כלשהיא מההוראות של תנאי השימוש או התנאים הנוספים או המעודכנים, אינה פוגעת בתוקף המלא של מכלול ההוראות המופיעות בתנאי השימוש.

רישום לאתר

כדי להירשם לשימוש באתר, יש לסמן את תיבות הסימון המתאימות ולהקליק על הכפתור לאישור. מילוי הפרטים האישיים וסימון התיבות הרלוונטיות בתהליך הבקשה, עם לחיצה על כפתור האישור בסיום, פירושה אישור המשתמשים והגולשים שקראו את תנאי השימוש, הוראות תהליך ההרשמה ואת מסמך מדיניות הפרטיות, ושהם מסכימים לתנאים לאחר שקראו והבינו את כל האמור בהם.

הגולשים והמשתמשים באתר מצהירים שהם מודעים לכך שאחריותם היא לספק את כל המידע הנדרש כדי לקבל את המוצרים. חברת פרסונאס אינה מבטיחה לשלוח התרעה על פרטי מידע שחסרים.

החלטות על פעילות או הימנעות מפעילות

בכל מקום בתנאי השימוש בו משתמע או נכתב במפורש שחברת פרסונאס מדיה תחליט על ענין כלשהו, תבצע פעולה מסוימת או תקבע דבר מסוים, לחברה מוקנית באופן מפורש או מכללא הסמכות, הזכות או שיקול הדעת הבלעדי לפעול, לבצע, או להחליט לא לפעול, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי מבלי שתחול עליה חובת הנמקה.

התנהלות של החברה לא תהיה ניתנת לערעור ותיחשב לסופית, באופן שלמשתמשים או לגולשים לא תהיה אפשרות לטעון נגד החברה, לתבוע אותה, או להביע דרישה הנוגעת לפעילות החברה או הימנעותה מפעילות, כפי שנאמר.

אופן השימוש באתר

כל אדם שעומד בכלול ההגבלות והתנאים הבאים, יכול להשתמש או להירשם לשימוש באתר:

 • הקלדת תעודת זהות בתוקף.
 • אנשים שיש להם כשירות משפטית, בגירים ואזרחים ישראליים.
 • אנשים שיש להם תיבת דואר אלקטרוני תקינה.
 • אנשים שיש להם רישיון נהיגה בתוקף, לצורך רכישת ביטוח רכב.
 • אנשים שיש להם כתובת עדכנית בארץ.

הפרת זכויות קנייניות

חל איסור על העלאת או פרסום מידע או תכנים שאינם שייכים לגולשים ולמשתמשים ושאין להם זכות לעשות בהם שימוש, או שהפרסום או העלאת התכנים המופיעים באתר עלולים להיות בבחינת הפרת זכויות קנייניות מכל סוג שהוא, כולל:

 • זכויות על פטנטים;
 • זכויות יוצרים;
 • מדגמים;
 • סימני מסחר;
 • זכות לפרטיות;
 • וכן הלאה כל שימוש בתכנים המופיעים באתר ללא הרשאה.

שימוש פוגעני בתכני האתר

חל איסור על העלאת מידע או תכנים שיש בהם את המאפיינים הבאים:

 • שיבוש, הפרעה, הגבלה או מניעת השימוש באתר הן לבעלי האתר או לגולשים ומשתמשים אחרים;
 • מידע מעליב;
 • מידע פוגעני או שעלול להוות חומר פוגעני;
 • מידע משמיץ או וולגרי;
 • מידע שיש בו הוצאת דיבה;
 • רישום צדדים שלישיים או פתיחת סיסמאות וחשבונות בשמם ועבורם;
 • עלאת או פרסום מידע או תכנים שקריים, שאינם מדויקים; מטעים או מסולפים;
 • מידע שיש בו איומים;
 • העלאת מידע או תכנים מתוך כוונה להרוויח מפרסומים.
 • מידע פורנוגרפי;
 • או כל מידע אסור לשימוש או לפרסום.

שיבוש התקשורת וההתנהלות באתר

חל איסור להאט, לשבש או למנוע תקשורת בין האתר לבין הגולשים או המשתמשים בו, או לכל צד ג' אחר, וכל התנהלות שיש בה בבחינת שיבוש המהלך התקין של האתר. האמור בסעיף זה כולל גם איסור על שימוש בתוכנות טקסט שונות או ברובוטים מכל סוג, כולל תוכנות או רובוטים שמטרתם להכניס או לקבל מידע באופן אוטומטי.

חברת פרסונאס מדיה נוקטת בכל האמצעים והמאמצים לניטור התכנים המוגשים באתר, אך אינה יכולה להיות אחראית לתכנים שלא הועלו על ידה או על ידי מי מטעמה, ולכן חובת הגולשים והמשתמשים לוודא את נכונות התכנים שיש בהם הצעות לרכישה או מכירה או ביצוע עסקאות מכל סוג שהוא.

פגיעה באתר

חל איסור על העלאת מידע או תכנים שיש בהם בבחינת נזק לאתר, לגולשים או למשתמשים בו, כמו למשל שורות קוד; תוכנות מזיקות; 'סוס טרויאני'; החדרת וירוסים שונים; או כל תוכנה אחרת שיש בה על מנת לפגוע בהתנהלות התקינה של האתר והשימוש בו, או ההתנהלות והשימוש באתר לגולשים ומשתמשים אחרים, כמו גם נזק לגולשים, למשתמשים ולאתר, או למחשבים ולציוד.

חל איסור גם על עזרה או שידול לאחרים שמבקשים להתנהל או לבצע פעולה אסורה באתר, מכל סוג שהוא, כולל הפעילויות האסורות המפורטות בתנאי השימוש.

קבלת מידע אסור

חל איסור על קבלת מידע חסוי או שאין הרשאה לצפות בו, כולל חדירה שאינה חוקית לחלקים או אזורים באתר שאין הרשאה להיכנס אליהם, או לקבל מידע ממשתמשים או ממחשבים אחרים, כולל סיסמאות, מידע אישי ופרטי דואר אלקטרוני.

לחברת פרסונאס מדיה יש את הזכות למנוע גישה לאתר או לחלקים ממנו, לכל גולש או משתמש, כולל לגולשים ומשתמשים רשומים או שנרשמו באבר לאתר והשתמשו בו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בהתראה מוקדמת. לחברה יש גם את הזכות למנוע כל התנהלות או פעילות אסורה באתר, מגלי לגרוע מכל סעד אחר שעומד לה בהתאם לכל דין.

מניעת השימוש באתר

מבלי לגרוע מהאמור בסעיפי תנאי השימוש, החברה יכולה למנוע שימוש באתר לגולשים או למשתמשים רשומים או שאינם רשומים, או לכלל הציבור, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • תנאי השימוש באתר הופרו.
 • בוצע מחדל או פעילות שיש בהם פגיעה באתר, בבעלי האתר, במידע שמצוי בידי החברה; בציוד החברה; או בגולשים ומשתמשים אחרים
 • הגולשים או המשתמשים מסרו פרטים חסרים, שגויים או שקריים.

הפסקת פעילות האתר

לחברת פרסונאס מדיה יש את הזכות להפסיק חלק מפעילות האתר או את כל הפעילות לפרק זמן קצר, זמני, ארוך או לתמיד, כולל הפסקת מכירת מוצרים באתר, מתן שירותים, באופן חלקי או מלא, כמו גם הגבלת או הפחתת מתן השירותים, ללא הודעה מוקדמת מראש, וללא פגיעה בעסקאות קיימות.

אבטחת מידע

בעלי האתר נוקטים בכל המאמצים והאמצעים העומדים לרשותם לאבטח את המידע באתר, על פי המקובל והנהוג באתרים מסוג זה.

היות וההתנהלות והפעילות מתבצעת בסביבה מקוונת, בעלי האתר אינם יכולים להבטיח חסינות מקיפה ומוחלטת מפני חדירות, ואינם מבטיחים או ערבים לכך שמסדי הנתונים של החברה, כולל המידע הנמסר על ידי המשתמשים והגולשים, לא ייפרצו ויגיעו לצדדים שלישיים שאינם מורשים.

כל עוד בעלי האתר נוקטים באמצעים הסבירים, הם לא יימצאו אחראים לכל נזק, מכל סוג שהוא, שייגרם לגולשים ולמשתמשים כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים של האתר, או כתוצאה מפריצה לאתר או למחשבים המפעילים אותו.

שימוש במידע

המשתמשים והגולשים באתר מצהירים שלבעלי האתר יש זכות והרשאה להשתמש במידע, כפי שמונח זה מוגדר במדיניות הפרטיות, בהתאם למדיניות הפרטיות.

העברת כל מידע שנוגע לפרטי כרטיסי אשראי או אמצעי תשלום שהגולשים והמשתמשים מקלידים באתר, יישמרו במסדי הנתונים של חברת פרסונאס מדיה, ולא יתבצע כל שימוש בפרטי מידע אלו, שאינו למטרות האמורות בתנאי שימוש אלו.

החברה אינה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, כולל שימוש בכרטיסי האשראי של הגולשים, באופן שאינו חוקי או מורשה, שנגרמו כתוצאה ממקרים שנובעים מהעברת הפרטים לספק, או כתוצאה ממקרים שאינם בשליטת החברה, או כתוצאה מאובדן המידע, או כתוצאה ממקרים שמוגדרים בבחינת כוח עליון.

קניין רוחני

כל המידע המופיע באתר AnyBit נחשב לרכוש הבלעדי של חברת פרסונאס מדיה. לעניין זה, המידע כולל את כל הפרטים הבאים:

 • מכלול הנתונים;
 • החומר המפורסם באתר;
 • המידע שנוגע לביטוחים השונים;
 • מידע אודות נתונים כלכליים לאו הצעות מחיר;
 • שורות קוד;
 • תמונות;
 • נוסחאות;
 • ביטויים;
 • מילים;
 • שרטוטים, ציורים, רישומים;
 • סרטונים וקבצי אודיו;
 • עיצובים שונים.
 • או כל תוכן, ומר או מידע אחר.

המידע באתר מוצג רק לשימוש האישי של הגולשים והמשתמשים וחל איסור לפעול או להשתמש בכל המידע או בחלקו, באופן שיש בו משום פגיעה בזכויות קניין אלו, כולל:

 • שכפול או העתקה;
 • העברה, הפצה, פרסום, הצגה, או שידור;
 • שינוי המידע או עריכתו או שיפורו;
 • מסחר או מכירת המידע.
 • יצירת יצירה נגזרת מהמידע המופיע באתר.

אחריות בעלי האתר

שינויים ושדרוגים באתר

לבעלי אתר AnyBit יש את הזכות, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, לבצע פעולות שדרוג, ריענון או תחזוקה לאתר, כולל שינויי עיצוב או כל התנהלות אחרת שעשויה למנוע מהגולשים והמשתמשים את הגישה לאתר.

קישורים באתר ומידע שמגיע מצדדים שלישיים

באתר מופיעים קישורים שמפנים לאתרים חיצוניים, וחלק מהמידע המפורסם באתר מבוסס על מידע שמגיע מצדדים שלישיים, כמו למשל מבנקים, חברות ביטוח, יועצים או ספקים אחרים.

בעלי האתר אינם ערבים לכם שהמידע שנמצא אצל צדדים שלישיים, כולל המידע שמגיע מחברות הביטוח השונות הוא מדויק ואמין, והגולשים מצהירים שהם מודעים לעובדה זו ומבינים את השלכותיה. בעלי האתר לא יימצאו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא שייגרם לגולשים ולמשתמשים כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתר.

התכנים באתר מיועדים לשימוש המשתמשים כפי שהם מוצגים בו

למרות שבעלי האתר נוקטים בכל המאמצים לפרסום תכנים ומידע נכונים, אמינים ומדויקים, עדיין עשויים להופיע אי דיוקים או להתפרסם שגיאות בתכנים, כולל שיבוש במידע. בעלי האתר אינם אחראים לשום נזק, משום סוג, שייגרם לגולשים ולמשתמשים כתוצאה מפרסום התכנים והמידע.

בכל מקרה בו המשתמשים אינם מרוצים מהאתר, האפשרות הבלעדית והיחידה שעומדת לרשותם היא הפסקת השימוש באתר.

התכנים והמידע שמופיעים באתר, אינם בגדר שידול, הצעה או ייעוץ ביצוע עסקאות עם יועצי ביטוח או עם חברות הביטוח השונות, או עם צדדים שלישיים כלשהם, אלא אם כן צוין בפורש שמוגשת הצעה לביטוח בעקבות פניית המשתמשים או הגולשים.

תנאי שיפוי

המשתמשים והגולשים מתחייבים לשפות את חברת פרסונאס מדיה או נציגים מטעמה על כל ההוצאות, הנזקים, התשלומים, ההפסדים או אובדן הרווחים שייגרמו לה, כולל שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט, שנובעים מהפרת תנאי שימוש אלו, על ידי המשתמשים והגולשים או על ידי מי מטעמם.

המשתמשים מוותרים על כל תביעה, טענה או דרישה נגד החברה, הנוגעת להפרת זכויות פרטיות או זכויות קניין רוחני, בכל הנוגע למידע, אלא אם החברה התנהלה בניגוד למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש, או מתוך כוונת זדון.

המחאת זכויות

חברת פרסונאס מדיה רשאית בכל עת להמחות את זכויותיה בכל נושא ועניין שנוגעים לאתר, לכל גורם שיקבל על עצמו את תנאי שימוש אלה.

משלוח הודעות

בעלי האתר יכולים לשלוח הודעות לכתובת הדואר האלקטרוני או לכתובת הדואר שהמשתמשים מסרו במהלך הרישום לאתר AnyBit, והמשתמשים יכולים ליצור קשר עם בעלי האתר בעמוד יצירת הקשר.

כל הודעה שיש לשלוח מצד אחד שני, למעט אם צוין אחרת בתנאי השימוש, תתבצע באמצעות דואר רשום או במשלוח ידני, או בדואר האלקטרוני.

כל הודעה שתישלח בדואר רשום תיחשב כאילו התקבלה על ידי הנמנעים, 4 ימי עסקים לאחר המסירה למשרד הדואר, ואם ההודעה נשלחה בדואר אלקטרוני או נמסרה באופן ידני, בעת מסירתה. אם ההודעה נשלחה לבעלי האתר, היא תיחשב שנתקבלה רק אם בוצע אישור מסירה ממחשבי החברה על קבלת ההודעה.

התניית שיפוט

הדין שחל על אתר AnyBit או על כל נושא ועניין שקשורים אליו, כולל תנאי שימוש אלה, וכל מקרה של סכסוך משפטי ישיר או עקיף לאתר או לשימוש בו, הוא הדין הישראלי בלבד.

הסמכות הבלעדית והייחודית לדון בכל סכסוך או מחלוקת משפטית, שקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר או לשימוש בו, היא הסמכות של בית המשפט המוסמך במחוז תל אביב יפו, ולא לכל ערכאה שיפוטית אחרת.

תנאי שימוש אלה עודכנו לאחרונה בתאריך 17.5.20.

מדיניות פרטיות

זהו מסמך מדיניות הפרטיות הנוגע לאתר AnyBit.co.il (שייקרא להלן: "האתר"), ונמצא בבעלות, ניהול ואחזקת חברת פרסונאס מדיה בע"מ, או על ידי נציגיה. יש לקרוא היטב את המסמך, שמתאר את מדיניות הפרטיות באתר, שמהווה חלק בלתי נפרד ממסמך תנאי השימוש באתר.

מדיניות הפרטיות, כפי שהיא מופיעה במסמך זה חלה על כל שימוש, גלישה או צפייה באתר, בכל ומכל אמצעי תקשורת. בכל מקרה בו המשתמשים או הגולשים אינם מסכימים לתנאי מתנאי מדיניות הפרטיות, עליהם להפסיק מידית את השימוש או הגלישה באתר.

אופן הניסוח במדיניות הפרטיות מנוסח בלשון זכר רק מטעמי נוחות, אך הוא מופנה כלפי גברים ונשים. כמו כן, בכל מקום במסמך בו הניסוח נכתב בלשון יחיד, הוא מופנה גם כלפי רבים, ולהיפך.

איסוף מידע ושימוש בו

קטגוריות, מדורים ואזורים שונים באתר AnyBit, כולל שירותים שונים שמוצעים באמצעותו, עשויים להיות כרוכים במסירת פרטים ומידע אישי (להלן: "המידע"), או ברישום לאתר. מסירת הפרטים עשויה לכלול פרטים אישיים של המשתמשים והגולשים, כמו למשל:

 • גיל.
 • שם מלא.
 • מספרי טלפון ניידים או נייחים.
 • כתובת מגורים.
 • מספר תעודת זהות בתוקף.
 • כתובת דואר אלקטרוני.
 • פרטי אמצעי תשלום.
 • או כל מידע אישי או מזהה אחר.

בהתאם לחוק, יודגש שהמשתמשים והגולשים אינם חייבים למסור מידע ופרטים אישיים, ומסירת פרטים אלו תלויה רק ברצונם החופשי והסכמתם.

בהתאם, לא חלה על המשתמשים חובת הסכמה לאיסוף, מסירת או הפקת המידע שנמסר על ידם, ובכל פעם שהם משתמשים באתר, הם מביעים את הסכמתם מרצונם לשימוש במלוא המידע, מסירתו או העברתו, כפי שמפורט במדיניות הפרטיות.

יחד עם זאת, מסירת פרטים חלקיים, שגויים או שקריים, עלולה למנוע מהמשתמשים את האפשרות להשתמש בחלק משירותי האתר או בכולם, או להשלים את תהליך הרישום, ובכך לפגוע בפשרות ליצור קשר עם המשתמשים בהתאם לצורך, או שתיפגע איכות השירות שהמשתמשים מקבלים.

בעלי האתר שומרים ואוספים את המידע

המשתמשים והגולשים מביעים את הסכמתם לכך שבעלי האתר יאספו את המידע האישי וישמרו אותו, כפי שהוא נמסר במהלך שימוש המשתמשים באתר, בין אם המידע נמסר ישירות על ידי המשתמשים או התקבל בעקיפין. בין היתר, המידע שנאסף ונשמר כולל:

 • נתוני כרטיסי אשראי.
 • היסטוריית גלישה.
 • פרסומות שהמשתמשים והגולשים נחשפו אליהן שמופיעות באתר.
 • מידע שהמשתמשים והגולשים קראו באתר.
 • הרגלי צריכה.
 • מיקום המחשבים.
 • צפייה בעמודים השונים באתר.
 • כתובת IP.
 • או כל מידע אחר שנמסר על ידי המשתמשים והגולשים.

כל המידע והפרטים האישיים, כפי שהם נמסרו על ידי המשתמשים והגולשים, יישמרו במאגרי המידע של בעלי האתר.

שימוש במידע שנאסף ונשמר

המשתמשים והגולשים באתר מסכימים שבעלי האתר יאספו את המידע ויפיקו אותו, כולל ביצוע שימוש בו, על מנת לאפשר שימוש באתר, למטרות הבאות:

 • מתן הצעות.
 • מכירה ושיווק.
 • יצירת קשר.
 • מתן הטבות.
 • אימות פרטים.
 • שליחת עדכונים.
 • פניה וזיהוי.
 • מתן שירותים.
 • עיבוד מידע.
 • מחקר סטטיסטי ופילוח.
 • פרסום ושיווק.
 • מטרות עסקיות.

בעלי האתר רשאים גם להשתמש במידע האישי למטרות גילוי, מסירה או מכירת המידע לצדדים שלישיים, בארץ או בחו"ל, כולל לחברות ביטוח, חברות פרסום, ספקי אשראי, סוכני ביטוח (שייקראו להלן: "הספקים").

מטרת העברת המידע לצדדים שלישיים

בנוסף ומבלי לגרוע ממטרו השימוש כפי שהן מפורטות בתנאי השימוש של האתר או במדיניות הפרטיות, לבעלי האתר יש זכות להשתמש במידה ולהעביר אותו לצדדים שלישיים, בהתאם לשיקול דעתה, בין היתר גם כדי למלא אחרי הוראות הדין, כולל:

 • החוקים והחקיקות;
 • הפקודות והצווים;
 • האמנות והתקנות;
 • הוראות המינהל והוראות רשמיות;
 • הנחיות או חוזרים של גופים רגולטוריים או שלטוניים שונים.

מטרת העברת המידע לצדדים שלישיים תתבצע בכל מקרה שנוגע לאחד או יותר מהתרחישים הבאים:

 • בקשה או תלונה הנוגעת לשימוש באתר;
 • טיפול בבעיות טכניות או בעיות אבטחה של השימוש באתר או השימוש במערכותיו;
 • סכסוכים משפטיים בין המשתמשים לבין בעלי האתר, כדי להשיב על תביעות של צדדים שלישיים;
 • כשהשימוש באתר התבצע באופן שמנוגד להוראות כל דין, לתנאי השימוש או למטרות שיפור או שינוי האתר.
 • הגנה על זכויות הקניין של המשתמשים באתר או של בעלי האתר.

 

השימוש באתר על ידי צדדים שלישיים

המשתמשים והגולשים מאשרים שלמטרות המפורטות במסמך מדיניות פרטיות זה, לבעלי האתר יש זכות להעביר את המידע לספקים, וכי לספקים יש זכות לבצע שימוש במידע שקיבלו לאותן מטרות כפי שהן מפורטות בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות, כמו גם לשמור את המידע במאגרי המידע שלהם. בעלי האתר אינם אחראים לשום סוג של שימוש של הספקים במידע.

שימוש בפרטי כרטיסי אשראי ותעודות זהות

ללא פגיעה בכלליות הנאמר במדיניות הפרטיות, המשתמשים והגולשים מאשרים לבעלי האתר לבצע שימוש בפרטי תעודות הזהות וכרטיסי האשראי שהוקלדו, לשם פניה לחברות כרטיסי האשראי הרלוונטית, כדי לאמת את זכות המשתמשים ועל מנת להפיק קודים לאימות בשם המשתמשים לקבלת מידע למערכות האתר.

המשתמשים מאשרים את העברת הפרטים שהקלידו במערכות האתר, כולל פרטי תעודת זהות וכרטיסי אשראי לספקים, לשם שימוש באתר. המשתמשים מאשרים קבלת הצעות שונות מהספקים שאליהם הועברו הפרטים האישיים.

שימוש בכרטיסי האשראי לפעילויות עתידיות

עם קבלת פרטי כרטיסי האשראי, לבעלי האתר ניתנת הרשאה לשמור במאגרים שלה קודים ייחודיים שבאמצעותם יחויב כרטיס האשראי של המשתמשים במלך פעילויות בעתיד, כך שלא יהיה צורך להקליד מחדש את הפרטים.

בנוסף, לבעלי האתר יש זכות לשמור את ארבעת הספרות האחרונות של כרטיסי האשראי של המשתמשים.

בכל מקרה בו בעלי האתר יבצעו אחד או יותר מהתרחישים הבאים עם צדדים שלישיים, המידע האישי של המשתמשים יעבור לצדדים השלישיים;

 • העברת השליטה באתר;
 • התמזגות עם אתר אחר;
 • מכירת הפעילות באתר.

המידע האישי יכול לעבור גם למדינות מחוץ לישראל

בעלי האתר עשויים להעביר את המידע האישי של המשתמשים גם למדינות בחו"ל, ובחלק מהמדינות בחו"ל יתכן שלא תחול חקיקה זהה להגנה על נתונים.

הגלישה והשימוש באתר פירושם הבעת הסכמה להעברות מידע אישי למדינות אחרות, ובעלי האתר ינקטו במאמצים סבירים על מנת להבטיח שהמידע האישי ימשיך להיות מוגן באופן הולם.

שימוש בעוגיות (Cookies)

כחלק מהתפעול השוטף של אתר AnyBit, בעלי העתר משתמשים ב"עוגיות", שבין היתר משמשו למטרות העדפה למטרות המשתמש, אימות פרטים אישיים, או איסוף מידע סטטיסטי. מובהר בזאת שיתכן שלא יתבקש אישור המשתמשים לפני השימוש, והמשתמשים רשאים בכל עת לנקות את "העוגיות" מהדפדפן שלהם, או להגדיר אותו באופן שיסרב לבצע שימוש ב"עוגיות".

אבל בעלי האתר אינם מבטיחים שפעילויות אלו יאפשרו שימוש וגלישה תקינים באתר, והם רשאים למנוע שירות או לחסום את השימוש באתר במקרים בהם בוצעו פעולות כאמור.

קישורים לאתרים אחרים

באתר מופיעים קישורים שמפנים את הגולשים לאתרי אינטרנט חיצוניים שונים. מובהר שמדיניות הפרטיות כפי שהיא מפורטת במסמך זה חלה בנוגע לאתר בלבד.

בעלי האתר אינם אחראים למדיניות הפרטיות של אתרים חיצוניים, והכניסה אליהם באמצעות הקלקה על הקישורים היא באחריות הבלעדית של המשתמשים והגולשים. חברת פרסונאס מדיה אינה אחראית לשימוש או כניסה לאתרים אחרים, ומומלץ לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתרים המקושרים לפני העבת פרטים אישיים או ביצוע פעולות שונות בהם.

פרסומות ודיוורים

המשתמשים והגולשים מאשרים שהם מסכימים לקבל דברי פרסומת כפי שמפורט בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן: "חוק התקשורת"), כמו גם לקבלת דיוורים ישירים בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות) מבעלי האתר ומהספקים.

מגלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמשים והגולשים באתר מאשרים ומביעים את הסכמתם לקבלת כל מידע שיווקי כגון:

 • עדכונים.
 • מבצעים והטבות.
 • מידע שיווקי ופרסומי.
 • הצעות לרכישת שירותים או מוצרים מבעלי האתר או מצדדים שלישיים.
 • סוגים שונים של דיוור ישיר.

מידע שיווקי זה יכול להגיע אל המשתמשים באתר בדואר האלקטרוני שלהם, במסרונים בטלפון הנייד, במערכת חיוג אוטומטי, בפקס, או בכל שיטת ואמצעי תקשורת אחר, מבעלי האתר או מצדדים שלישיים.

זכות המשתמשים לעיין במידע או למחוק אותו

לפי חוק הגנת הפרטיות, למשתמשים ולגולשים באתר יש זכות בכל עת לעיין במידע האישי שלהם שמאוחסן במאגרי המידע של בעלי האתר. העיון במידע יכול להתבצע באופן אישי או באמצעות מיופי כוח מטעמם, או על ידי אפוטרופסים, באמצעות הרשאה בכתב. מובהר שלא קיימת אפשרות לעיין במידע שאינו מזוהה, כלומר, מידע שנשמר או נאסף ללא זיהוי פרטני.

לשם עיון במידע, על המשמשים ליצור קשר עם בעלי האתר בהתאם לדרכי יצירת הקשר שיפורטו בהמשך מסמך מדיניות הפרטיות.

בכל מקרה בו המשתמשים עיינו במידע האישי שלהם ומצאו שאינו שלם, או שהוא שגוי, אינו מעודכן או אינו ברור, הם יכולים לפנות לבעלי האתר באמצעות הדואר האלקטרוני בהתאם לאפשרויות יצירת הקשר, ובעלי האתר יתייחסו לבקשתם ויפעלו לפי הוראות הדין.

חוסר הסכמה לקבלת פרסומות או דיוור ישי

בכל מקרה בו המשתמשים והגולשים מחליטים שאינם מעוניינים בקבלת פרסומות או דיוורים ישירים, הם מתבקשים להודיע בכתב לבעלי האתר, באמצעות שיטות יצירת התקשורת. במקרים אלו, בעלי האתר יסירו את שם המשתמש מרשימת התפוצה, על פי הוראות חוק הגנת הפרטיות וחוק התקשורת.

במקרה בו המשתמשים ביקשו להסיר את שמם מרשימת התפוצה, לבעלי האתר יש זכות למנוע מהם לקבל מוצרים או להשתמש באתר.

אבטחת מידע

מסירת המידע באתר או איסופו במהלך השימוש או הגלישה באתר, מתבצעים בתהליכים מאובטחים שמאפשרים הצפנת מידע שמועבר באינטרנט באופן שאינו מאפשר זיהוי או קריאה של המידע במהלך העברתו.

בעלי האתר ינקטו בכל המאמצים לאבטח את המידע באתר, בהתאם למקובל ולנהוג באתרים מסוג זה, אך אינם ערבים ואינם מבטיחים שמסדי הנתונים שלהם, כולל המידע האישי שנמסר על ידי המשתמשים, לא ייפרץ ושהמידע יגיע לצדדים שלישיים שאינם מורשים.

כל עוד בעלי האתר נוקטים באמצעים סבירים לאבטחת המידע, הם לא יימצאו אחראים לשום נזקים, מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמשים כתוצאה מפריצה לאתר, למסדי הנתונים או למחשבים המפעילים אותו.

חשיפה לסיכונים

לתשומת לב המשתמשים והגולשים באתר, השימוש באתר או בתכנים שמפורסמים בו או בתכנים שמפורסמים באתרים חיצוניים שהאתר מקשר אליהם, עלול לחשוף אותם לסיכונים שכרוכים בשימוש באינטרנט, כולל חדירה לטלפון הנייד, למחשב, חשיפה לתוכנות זדוניות או לווירוסים, וכן הלאה.

השימוש והגלישה באתר או עיון בתכנים המפורסמים בו או בתכנים המפורסמים באתרים חיצוניים שהאתר מקשר אליהם, מתבצעת רק באחריות המשתמשים והגולשים. חברת פרסונאס מדיה ממליצה על התקנת תוכנות מספקות של אבטחה והגנה, לפני הכניסה לאתר או ביצוע שימוש בו.

החברה לא תימצא אחראית לנזקים מכל הסוגים, ישירים או עקיפים, שייגרמו למשתמשים כתוצאה משימוש באתר.

תנאים כלליים למדיניות הפרטיות

על מדיניות הפרטיות כפי שהיא מנוסחת במסמך זה, חל הדין הישראלי ויש לפרש אותו בהתאם. לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב יפו יש את הסמכות השיפוטית בכל נושא שנוגע למדיניות הפרטיות.

אופן ההתקשרות עם בעלי האתר: מייל: billing@personasmedia.co.il,

טלפון: 072-394-7000,

 כתובת: שוהם 6 רמת גן.

בכל מקרה בו בית המשפט המוסמך יקבע שהוראה כלשהיא מהוראות מדיניות הפרטיות מנוסחת באופן שאינו חוקי או תקף, או שכולה או חלקה אינה ניתנת לאכיפה, ובהתאם לקביעת בית המשפט המוסמך, אותה הוראה בלבד, או חלקה, בהתאם לעניין, תהיה בטלה, ולא יהיה בכך על מנת להשפיע על שאר הוראות מדיניות הפרטיות שיישארו בתוקף ויחייבו את המשתמשים והגולשים.

אחריות לנזקים

בעלי האתר אינם אחראים לנזקים ישירים או עקיפים מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמשים, לגולשים או למי מטעמם, בכל מקרה בו מידע אישי כלשהו יאבד או יגיע לגורמים עוינים, או שיתבצע בו שימוש שלשהו שאינו בהרשאה.

שינוי ועדכון מדיניות הפרטיות

בעלי האתר יכולים ועשויים לשנות, באופן של מחיקה, שינוי, הורדה, הסרה, הוספה או הוספת תנאים (להלן: "השינוי"), את מדיניות הפרטיות באתר, מדי פעם ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

השימוש באתר או במערכותיו כפוף למדיניות הפרטיות החדשה בעקבות השינוי, ולכן יש לקרוא את המדיניות בכל פעם בה מתבצע שימוש באתר.